วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

โรงเรียนดีประจำตำบล

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายชินวรณ์ บุณยเกียรติและคณะจากกระทรวง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นื้นฐาน ให้เกียรติเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน  ดีประจำตำบล  โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  นายชิดพงษ์  ฤทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นายทวีศักดิ์  นุ่มฤทธิ์ และข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  ชุมชน  ผู้นำท้องถิ่น และนักเรียนให้การต้อนรับ มีการจัดแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที และนิทรรศการผลงานของโรงเรียนดีประจำตำบล  โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล  ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม  โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี โรงเรียนชุมชนวัดม่วง โรงเรียนวัดสาธุการาม และโรงเรียนวัดสิงห์ รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 และโครงการพระราชดำริฟาร์มตัวอย่าง จังหวัดสิงห์บุรี มาร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้วย

คำกล่าวต้อนรับของท่านผู้ว่าราชการ นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์
คำกล่าวรายงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นายทวีศักดิ์ นุ่มฤทธิ์
ร่างคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ
เอกสารข้อมูลโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม
แผ่นพับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น